Aankoopadvies

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn van een te KOPEN woning mbt inrichting en verbouwing of bent u op zoek naar een VRIJE KAVEL voor uw droomhuis?

Wij kunnen u assisteren bij deze vragen en zoektocht met behulp van een aankoopadvies en/of kavelinventarisatie.

AANKOOP VAN EEN WONING

Wat zijn de mogelijkheden van deze woning, kunnen we bijv. twee slaapkamers samenvoegen of kunnen we de woonkamer vergrootten door een uitbouw?
Zomaar een aantal vragen die wij bij uw zoektocht naar een nieuw aan te kopen woonhuis dmv een quickscan kunnen inventariseren en vertalen in een advies over de inrichtings- en verbouwmogelijkheden van het woonhuis.

Resultaat
Een aankoopadvies levert geen schetsen op. De adviezen geven inzicht in de bouwkundige mogelijkheden van de aan te kopen woning. Indien gewenst kunnen de mogelijkheden schematisch schetsen op een door u aan te leveren plattegrond worden weergegeven. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.

Kosten
Consult van een uur in de woning / € 125,00 / opname bestaande situatie van de aan te kopen woning en quickscan van verbouw- en inrichtingsmogelijkheden

Consult van max. anderhalf uur op kantoor Hollands Huis / € 95,00 / doornemen bestaande situatie adhv tekeningen (plattegronden, doorsneden) en foto’s, bespreken wensen en een quickscan van de verbouw-/inrichtingsmogelijkheden.

Consult handschets op kantoor Hollands Huis / € 175,00 / schematische weergave bouwkundige mogelijkheden van de aan te kopen woning op een door opdrachtgever aan te leveren plattegrond.

Reiskosten
Voor een sessie buiten het kantoor (Amsterdam en Deventer) worden indien de retourafstand groter is dan 30 kilometer reiskosten in rekening gebracht.
Kilometervergoeding is € 0,24 per kilometer
Reistijdvergoeding is € 0,42 per persoon, per kilometer

Alle bedragen zijn excl. 21% BTW

AANKOOP VAN EEN KAVEL

Wij kunnen samen met u de juiste kavel zoeken voor uw droomhuis. We hebben een uitgebreid netwerk en overzicht van beschikbare vrije kavels in geheel Nederland. We bespreken met u de wensen ten aanzien van orientatie, grootte, ligging e.d.. Aan de hand van uw wensen inventariseren we de gegevens van de kavels en overleggen met u wat de consequenties zijn van bijv. de afmeting van het bouwvlak en de toegestane bouwhoogte voor uw plannen

Resultaat
Een overzicht van beschikbare kavels in een stad of dorp waarvan 2 optionele kavels worden toegelicht. U krijgt in deze toelichting inzicht in de beschikbare kavelgegevens zoals; oppervlakte uitgeefbaar terrein (kavelgrootte), te bebouwen oppervlak (bouwvlak), bouwhoogten en orientatie. Het geheel kan worden samengevat in een klein kavelrapport.

Kosten
Inventariseren van beschikbare vrije kavels in stad of dorp incl. 2 specificatie van kavels die aan uw wensen voldoen / € 125,00
Verwerken van de gegevens incl. kaveltekeningen (indien beschikbaar) in een kavelrapportage / € 125,00
Kavelbezoek samen met de opdrachtgever / € 95,00 excl. reiskosten

Reiskosten
Kilometervergoeding is € 0,24 per kilometer
Reistijdvergoeding is € 0,42 per persoon, per kilometer

Alle bedragen zijn excl. 21% BTW

aankoopadvies diensten