Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de ontwerp- en architectenwerkzaamheden geldt de “De Consumentenregeling 2006 Rechtsverhouding Consument – Architect CR 2006″
De regeling is opgebouwd uit de volgende volgende documenten:

Algemene voorwaarden consument-architect
Taakbeschrijving
Modelovereenkomst consument-architect

Voor de creatieve sessie en de eruit voortgekomen ideeën en schetsen gelden de volgende voorwaarden:

/  Naamsvermelding
Als u de resultaten gaat gebruiken, verspreiden, publiceren en/of aanpassen, dient u altijd de naam van Hollands Huis te vermelden bij het betreffende werk.

/  Auteursrecht
Wij behouden als ontwerper/architect het auteursrecht van de schetsen, concepten en aangedragen ideeën.  Het auteursrecht is niet overdraagbaar.
Zie auteursrecht.nl voor meer informatie over het auteursrecht van de architect.

/  Gebruik
U bent vrij om de schetsen en achterliggende ideeën te gebruiken, uit te (laten) voeren, aan te (laten) passen en verspreiden onder de volgende voorwaarden:
U mag de schetsen niet doorverkopen, noch de ideeën en concepten commercieel (laten) exploiteren zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Bij doorverkoop of exploitatie blijven de voorwaarden van naamsvermelding en auteursrecht van kracht.

U mag de ideeën door derden uit laten werken op twee voorwaarden:
• deze derden dienen een naamsvermelding te plaatsen bij iedere vorm van verspreiding en/of publicatie
• Wij houden het recht om ieder resultaat in ons portfolio op te nemen en te publiceren. Dit doen wij met naamsvermelding van alle derden die het resultaat mede tot stand hebben gebracht.

PRIVACY VERKLARING

Hollands Huis respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar website en houdt zich aan de wet persoonsregistratie (AGV). De persoonlijke gegevens die u onder andere via website en e-mail verschaft, zullen vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden alleen gebruikt voor het opnemen van contact met u via e-mail of telefoon. De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving. Daarnaast worden de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Mocht u naar aanleiding van dit Privacy beleid vragen hebben, dan kunt u per e-mail of telefoon contact met ons opnemen.

OVERIGE DOCUMENTEN

Schema investeringskosten
/  Handboek particulier opdrachtgeverschap (SEV)
Bouwen met een architect (BNA)